ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

457 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 272

  • Tổng 1.080.527

Bố Trạch: Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Sáng ngày 07/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, cán bộ, ĐVTN đã được nghe tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, nắm vững những điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng Thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên,... qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Phan Chí Dũng - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn đã triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Đây là các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 của tuổi trẻ Bố Trạch.

Phan Hiếu

Các tin khác