Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

485 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1790

  • Tổng 3.375.224

Quảng Trạch: tập huấn cán bộ Đoàn - Hội và báo cáo viên năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Từ ngày 19-20/7/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn –Hội và báo cáo viên cơ sở năm 2020 cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. 

Qua lớp tập huấn Ban Thường vụ huyện Đoàn đã triển khai các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên (sửa đổi); Quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; Học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiến hành thảo luận các giải pháp triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kì mới" góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão.
Thông tin thời sự: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền biên giới, hải đảo, Hội nhập quốc tế (ASEAN)...

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và tiến hành góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi tại địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tạo điều kiện để cán bộ Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao năng lực bản thân. Tạo môi trường hoạt động để phát hiện các nhân tố mới cho phong trào Đoàn.

Các tin khác