Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

461 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 609

  • Tổng 2.450.898

CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH HỌC TẬP NÂNG CAO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/TĐTN-TCKT ngày 13/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022; căn cứ Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị năm 2020 với chuyên đề thứ 02 trong năm 2020, liên quan đến đường lối của Đảng, chính sách và Pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực.

Các cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được học những vấn đề mới trong chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn về những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm được tình hình thời sự, những vấn đề chính trị quan trọng, để từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thông qua các buổi học tập lý luận chính trị và việc theo học bồi dưỡng lý luận chính trị đã giúp cho các cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn Quảng Bình được trau đồi nhận thức về lý tưởng cách mạng, kiên định với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Bình tiếp tục xây dựng, nghiên cứu để có nhiều hình thức đổi mới trong việc học tập các bài học lý luận chính trị đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên trách thị đoàn tăng cường, thường xuyên học tập các bài học lý luận chính trị.
BBT

Các tin khác