ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

457 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 299

  • Tổng 1.080.554

Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa Đoàn phối hợp đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTN) huyện Minh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân cho vay đến 83 lượt hộ vay vốn với tổng doanh số giải ngân là 4,5 tỷ đồng, một số đơn vị Đoàn cấp xã có doanh số cho vay tương đối lớn như: ĐTN thị trấn Quy Đạt có 26 lượt hộ vay với số tiền 1,6 tỷ đồng; ĐTN xã Trung Hóa có 19 lượt hộ vay với số tiền 1 tỷ đồng. Đến nay tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức ĐTN là 37,8 tỷ đồng với 667 hộ vay vốn. ĐTN huyện thực hiện ủy thác với 13 chương trình tín dụng, bên cạnh công tác tăng cường giải ngân, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý vốn vay, việc sử dụng vốn và và nâng cao chất lượng tín dụng cũng được các cấp Đoàn cơ sở quan tâm thực hiện, đến nay có 6/6 đơn vị Đoàn cấp xã nhận ủy thác không có dư nợ quá hạn. Một số chương trình tín dụng quản lý có dư nợ lớn như: cho vay hộ mới thoát nghèo 13,9 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 10 tỷ đồng; cho vay vốn giải quyết việc làm 2,8 tỷ đồng, còn lại là các chương trình tín dụng khác.

Trong thời gian tới, ĐTN huyện sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất 2%/năm cho các đối tượng vay vốn từ 01/01/2022 đến 31/12/2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm; tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng trục lợi chính sách.

                                                                               Tất Thành - NHCSXH huyện Minh Hóa                                                         

Các tin khác