ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

457 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 205

  • Tổng 1.080.460

Bố Trạch: Nhìn lại 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị-xã hội, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 30/6/2022, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt 636,7 tỷ đồng, chiếm 99,4%, tăng 609,8 tỷ đồng so với năm 2002; tổng nguồn vốn hoạt động tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch đạt 690.372 triệu đồng, tăng 658.750 triệu đồng (gấp 25,5 lần) so với thời điểm mới đi vào hoạt động.

Đại diện lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay 128.037 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 2.132,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.489,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 661.805 tỷ đồng, tăng 630.182 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với dư nợ khi thành lập. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư phủ kín đến 100% các thôn, bản, tiểu khu, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bố Trạch phát biểu tại hội nghị

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò tín dụng CSXH đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ được tuyên dương khen thưởng

 

                    Thanh Sang - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch

                                                                                                                                        

Các tin khác