Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

461 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 710

  • Tổng 2.450.999

Chương trình tín dụng đối với học sinh - sinh viên

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chắp cánh ước mơ cho Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách. Mức cho vay tối đa đối với 1 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 4 triệu đồng/tháng, đảm bảo “không có ai bị bỏ lại phía sau” trên đường đến trường.

 

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1-12-2019 thì mức cho vay tối đa mới đối với học sinh, sinh viên tăng thêm là 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
          1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
          2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
          3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.
Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19-5-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19-5-2022.
Tại thời điểm ban hành quyết định 157/2007/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa 1 học sinh, sinh viên là 800.000 đồng/tháng, đáp ứng khoảng 66% tổng chi phí học tập của học sinh, sinh viên. Tại thời điểm năm 2019, mức cho vay 2,5 triệu đồng/học sinh, sinh viên/tháng đáp ứng khoảng 60% chi phí học tập và đến nay mức cho vay hiện hành là 4 triệu đồng/tháng cho 1 học sinh, sinh viên.
Việc nâng mức vốn vay và tiếp tục triển khai tốt chương trình tín dụng cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh, sinh viên, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết đối với các HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt được ước mơ của mình, đảm bảo “không có ai bị bỏ lại phía sau” trên đường đến trường.
                                              

NHCSXH Tuyên Hoá
 

Các tin khác