Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

461 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 140

  • Tổng 2.611.896

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Biên giới quốc gia là “phên dậu” của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của biên giới đối với vận mệnh quốc gia - dân tộc, ngay sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 19-11-1958 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) “Về việc xây dựng lực lượng Cảnh vệ nội địa và biên cương”, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang - nay là BĐBP. Đây là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, làm nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bờ biển, giới tuyến quân sự tạm thời và trực tiếp chiến đấu bảo vệ các mục tiêu chính trị, cơ sở kinh tế, văn hóa trọng yếu trong nội địa của đất nước.
Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ, gắn liền với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự thương yêu đùm bọc, cưu mang của đồng bào các dân tộc biên giới và nhân dân cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, kiên cường bám trụ nơi biên giới, biển đảo, tuyến đầu của Tổ quốc, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh thắng lợi mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Ngay từ ngày đầu thành lập, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nhanh chóng triển khai lực lượng dựng đồn, lập trạm, bám đất, bám dân, vận động nhân dân định canh, định cư, dựng làng, lập bản, xây dựng cơ sở chính trị, chính quyền cách mạng, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên biên giới, xây dựng phòng tuyến nhân dân. Vừa khẩn trương xây dựng, củng cố tổ chức lực lượng, vừa phải triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến miền Bắc, trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thực hiện lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị BĐBP luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, kiên cường, dũng cảm chiến đấu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia có bước phát triển mới. BĐBP đã nhanh chóng tiếp quản và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, góp phần thiết lập an ninh trật tự, ổn định vùng mới giải phóng; tổ chức triển khai đồn, trạm, vận động nhân dân xây dựng hệ thống phòng tuyến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bờ biển trên phạm vi cả nước; phối hợp cùng các lực lượng và nhân dân cả nước kiên quyết đấu tranh, làm thất bại kế hoạch “hậu chiến”, truy quét tàn quân FULRO, chống vượt biên, vượt biển trái phép, bóc gỡ các cơ sở ngầm của địch, củng cố hệ thống chính trị cơ sở mới thành lập ở các tỉnh biên giới phía Nam.
Trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1978) và biên giới phía Bắc (1979) và chống “Chiến tranh phá hoại nhiều mặt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, tinh thần chủ động tiến công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Thực hiện chủ trương của Đảng “giúp bạn là tự giúp mình”, BĐBP đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia phá tan chế độ diệt chủng ở Campuchia, giúp bạn bảo vệ chủ quyền trên các tuyến biên giới; đồng thời cử nhiều đội công tác giúp nhân dân Lào đấu tranh chống bọn phản động, góp phần giành độc lập, chủ quyền, xây dựng hòa bình, để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em.
Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt những năm gần đây, trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống trên các tuyến biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; đề xuất ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, tạo hành lang pháp lý, cơ sở vững chắc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tích cực đổi mới toàn diện các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền và nhân dân ở KVBG quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng duy trì hiệp định về quy chế quản lý biên giới, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tham mưu và trực tiếp tham gia phân giới, cắm mốc, xây dựng các văn bản pháp lý hóa kết quả phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở KVBG, biển, đảo; thường xuyên duy trì gần 2.000 tổ chốt, gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm khắc phục khó khăn, gian khổ bám trụ trên biên giới, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, vừa làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covd-19, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở KVBG. Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống hoạt động thu thập tin tức tình báo, xâm nhập, móc nối, tập hợp lực lượng, hoạt động phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; xác lập nhiều chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, gian lận thương mại...
Tích cực cải cách thủ tục hành chính kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh bảo đảm chặt chẽ, thông thoáng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đổi mới các hình thức hợp tác, giao lưu hữu nghị biên giới, các hoạt động đối ngoại biên phòng kết hợp với ngoại giao nhân dân một cách linh hoạt, sáng tạo. Đến nay, đã tổ chức kết nghĩa được 180 cặp/265 đồn, trạm Biên phòng và 207 cặp cụm dân cư hai bên biên giới..., qua đó, củng cố lòng tin, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Các đơn vị BĐBP chủ động tham gia xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG.
Tính đến tháng 2-2022, BĐBP đã phân công 2.563 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 1.877 chi bộ thôn, bản biên giới; 9.661 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 47.247 hộ gia đình; 166 cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương cấp huyện, 464 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 321 đồng chí cán bộ tăng cường xã. Triển khai nhiều chương trình, việc làm thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, như: “Người thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, nhận đỡ đầu gần 3.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở KVBG, trong đó có gần 200 cháu học sinh nghèo nước bạn Lào và Campuchia, nhận nuôi 359 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các đồn Biên phòng; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hàng năm..., được nhân dân các dân tộc tin yêu, quý mến, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
Suốt chặng đường 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân để xây dựng nên truyền thống vẻ vang của BĐBP anh hùng, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, quyết thắng mọi kẻ thù và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn; thực hiện “liêm, chính, kiệm, cần”, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.
Với những chiến công, thành tích đạt được trong 63 năm qua, BĐBP đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì); 3 Huân chương Quân công (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba); 1 Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 Huân chương Lao động hạng Ba và 156 lượt tập thể, 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Biển Đông, vùng biển Tây Nam, trên các tuyến biên giới và một số địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp mới. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá ngày càng quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực; hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, có vũ trang, xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát một cách triệt để..., đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo QUTW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, “Luật Biên phòng Việt Nam”. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời báo cáo QUTW, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ Biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Hai là, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo Luật Biên phòng Việt Nam và các văn kiện pháp lý đã ký kết; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuyên sâu; giữ vững và phát huy vai trò chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng; tham mưu chủ trương, đối sách, xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, nhất là tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang...; đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội KVBG, vùng biển.
Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, các đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới và các điều ước quốc tế có liên quan, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG vững chắc.
Tích cực tham mưu, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở KVBG, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới. Phát huy vai trò, hiệu quả đội ngũ cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, cán bộ tăng cường xã; đảng viên Đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở KVBG, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, xây dựng KVBG vững mạnh toàn diện.
Bốn là, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, làm tốt công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân; tăng cường hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hợp tác và các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử kết nối cơ chế một cửa quốc gia, tạo điều kiện thông thoáng trong lưu thông biên giới, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Năm là, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, phương pháp tác phong công tác; đoàn kết thống nhất, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Các tin khác