Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

461 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 765

  • Tổng 2.451.054

Xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động” giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-BTC, ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2023 – 2027, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn số 15-HD/TĐTN-TCKT, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2023 – 2027

Mục đích của việc triển khai đoàn cơ sở “3 chủ động” là nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp và đoàn kết ĐVTN phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn cơ sở.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Hướng dẫn tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị đến 100% Đoàn cơ sở trực thuộc. Việc triển khai, thực hiện Đoàn cơ sở 03 chủ động tập trung các nội dung trọng tâm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan.

Bộ inforghraphic Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”:

 

Theo kế hoạch xác định, Đoàn cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét ban hành quyết định công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động đối với những đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt nội dung kế hoạch thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động trong năm 2023.
 

Các tin khác