Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số: 1758/QĐ-TTg
Ngày ký 30/09/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
Lĩnh vực Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về