Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 0001
Ngày ký 25/03/2017
Người ký Không
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chọn đại biểu Chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2017 (SEAYP)
Lĩnh vực Văn bản Đoàn
Cơ quan ban hành Không
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải văn bản tại đây