Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 20-KH/TĐTN-TG 02/02/2023 Tổ chức Cuộc thi sáng tác Inforgraphic về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị tướng huyền thoại và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
2 145-KH/TĐTN-TTNTH 31/10/2019 Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020
3 80 KH/TĐTN - TG 30/11/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019)
4 302 -CV/TĐTN-TG 04/07/2018 Công văn số 302-CV/TĐTN-TG ngày 04/7/2018 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
5 300-CV/TĐTN-TG 04/07/2018 Công văn số 300-CV/TĐTN-TG ngày 04/7/2018 về việc tham gia Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018
6 181-CV/TĐTN-TG 23/04/2018 Công văn số 181-CV/TĐTN-TG ngày 23/4/2018 về việc triển khai cuộc thi đánh giá trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
7 Số: 156 -CV/TĐTN-TCKT 03/04/2018 V/v lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
8 01 02/04/2018 CUỘC THI VIẾT “CUỐN SÁCH ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI”
9 06-HD/TĐTN-TG 23/03/2018 Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-TG ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
10 21-KH/TĐTN-TG 22/03/2018 Kế hoạch số 21-KH/TĐTN-TG ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
1 2 3 4 »