Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 31-HD/TĐTN-TCTK 09/04/2024 Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác Đoàn
2 Số: 355 -CV/TĐTN-TCKT 15/08/2018 V/v Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
3 66/03-HD/TĐTN-TCKT 09/02/2018 Hướng dẫn tổ chức "Ngày đoàn viên" với chủ đề " Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2018
4 001 20/12/2017 Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Powerpoint Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
5 Số: 58-CV/TĐTN-TNNT 12/12/2017 “V/v bình chọn, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017”
6 Số: 961-KH/LN 11/07/2017 Kế hoạc Tổ chức Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
7 Số 001 10/07/2017 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ
8 Số: 183 KH/TĐTN-TCKT 19/01/2016 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi và Tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi, Chi đoàn mạnh năm 2016
9 Số: 65- HD/TĐTN-TCKT 20/11/2015 Hướng dẫn Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
10 21- TT/TĐTN -TNTH 06/07/2015 Thông tri triệu tập thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ lần thứ XVI năm 2015
1 2 3 4 5 6 »