Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 01 05/03/2018 Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022
2 11 01/12/2017 Bộ công cụ tuyên truyền trực quan Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
3 Số 0010 10/06/2015 Mẫu Phụ lục số liệu 6 tháng đầu năm 2015
4 Số 04 25/05/2015 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7
5 0001 31/01/2015 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
6 Số 0005 18/07/2014 Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Báo cáo Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu năm đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới)
7 Số 0006 18/07/2014 Định hướng Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 (Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017)
8 Số 0007 18/07/2014 Công văn V/v định hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2015 (Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017)
9 Số: 98 KH/TĐTN-TCKT 13/06/2014 Kế hoạch Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
10 112 13/06/2014 Phục lục 1 sơ kết quy chế cán bộ Đoàn 2
1 2 3 4 5 6 »