Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 27-HD/TĐTN-TG 25/02/2019 HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
2 14 -HD/TĐTN-BTG 28/05/2018 HƯỚNG DẪN: Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
3 Số: 12 -HD/TĐTN-BTG 15/05/2018 HƯỚNG DẪN: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình”
4 02-HD/UBKTTĐ 27/04/2018 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
5 Số: 08 - HD/TĐTN-BTG 30/03/2018 Xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình thanh niên tiên tiến thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong tổ chức Đoàn
6 06-HD/TĐTN-TG 23/03/2018 Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-TG ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
7 66/03-HD/TĐTN-TCKT 09/02/2018 Hướng dẫn tổ chức "Ngày đoàn viên" với chủ đề " Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2018
8 Số: 87-HD/TĐTN-TG 13/10/2017 Hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trong Đoàn viên thanh niên
9 số 1122 12/05/2017 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐOÀN
10 Số: 83-HD/TĐTN-TG 10/05/2017 Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
1 2 3 4 5 »