Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 31-HD/TĐTN-TCTK 09/04/2024 Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác Đoàn
2 27-HD/TĐTN-TG 25/02/2019 HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
3 14 -HD/TĐTN-BTG 28/05/2018 HƯỚNG DẪN: Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
4 Số: 12 -HD/TĐTN-BTG 15/05/2018 HƯỚNG DẪN: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình”
5 02-HD/UBKTTĐ 27/04/2018 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
6 Số: 08 - HD/TĐTN-BTG 30/03/2018 Xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình thanh niên tiên tiến thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong tổ chức Đoàn
7 06-HD/TĐTN-TG 23/03/2018 Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-TG ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018
8 66/03-HD/TĐTN-TCKT 09/02/2018 Hướng dẫn tổ chức "Ngày đoàn viên" với chủ đề " Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2018
9 Số: 87-HD/TĐTN-TG 13/10/2017 Hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trong Đoàn viên thanh niên
10 số 1122 12/05/2017 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐOÀN
1 2 3 4 5 »