Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số: 364-CV/TĐTN-TCKT 21/08/2018 V/v đẩy mạnh đăng ký và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng khóa XII
2 Số: 355 -CV/TĐTN-TCKT 15/08/2018 V/v Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
3 302 -CV/TĐTN-TG 04/07/2018 Công văn số 302-CV/TĐTN-TG ngày 04/7/2018 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
4 300-CV/TĐTN-TG 04/07/2018 Công văn số 300-CV/TĐTN-TG ngày 04/7/2018 về việc tham gia Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018
5 246 -CV/TĐTN-TNNT 31/05/2018 Công văn, Quy chế, Phiếu đăng ký, Báo cáo tóm tắt, Bìa hồ sơ giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu vàng năm 2018
6 222 -CV/TĐTN-TG 15/05/2018 Công văn số 222 -CV/TĐTN-TG ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII, năm 2017 - 2018
7 181-CV/TĐTN-TG 23/04/2018 Công văn số 181-CV/TĐTN-TG ngày 23/4/2018 về việc triển khai cuộc thi đánh giá trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
8 Số: 156 -CV/TĐTN-TCKT 03/04/2018 V/v lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018
9 144CV/TĐTN-TNNT 23/03/2018 Công văn số 144 CV/TĐTN-TNNT ngày 23/3/2018 về việc bình chọn Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2018
10 Số: 58-CV/TĐTN-TNNT 12/12/2017 “V/v bình chọn, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017”
1 2 3 4 »