Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 93-TB/HTN 29/11/2019 Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2019 và kết quả điểm phỏng vấn, dự kiến thí sinh trúng tuyển
2 Số 06/TB-HĐXTVCSN 22/11/2019 Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2019
3 Số 05/TB-HĐXTVCSN 22/11/2019 Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
4 1 19/03/2018 TẬP ĐOÀN FLC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ MẪU ĐĂNG KÍ THÔNG TIN ỨNG VIÊN
5 Số 0001 25/03/2017 Thông báo tuyển chọn đại biểu Chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2017 (SEAYP)
6 TB 27/02/2017 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN NĂM 2017
7 TB 10/02/2017 Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2017
8 Số: 83 TB/TĐTN-TCKT 26/09/2016 Thông báo Lịch đi cơ sở nắm bắt công tác đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn huyện Bố Trạch
9 Số 05 17/05/2016 Lịch đi cơ sở nắm bắt công tác đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa
10 Số 04 05/05/2016 Thông báo Lịch đi cơ sở nắm bắt công tác đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn huyện Quảng Ninh (Tháng 5, 6/2016)
1 2 »