Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 31-HD/TĐTN-TCTK Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác Đoàn Tỉnh đoàn Quảng Bình 09/04/2024 Còn
2 1748/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 05/09/2023 Còn
3 20-KH/TĐTN-TG Tổ chức Cuộc thi sáng tác Inforgraphic về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị tướng huyền thoại và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 02/02/2023 Còn
4 558-QĐ/TĐTN-TCKT Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 12/03/2020 Còn
5 Số 93-TB/HTN Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2019 và kết quả điểm phỏng vấn, dự kiến thí sinh trúng tuyển Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh 29/11/2019 Còn
6 Số 06/TB-HĐXTVCSN Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2019 Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh 22/11/2019 Còn
7 Số 05/TB-HĐXTVCSN Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh 22/11/2019 Còn
8 145-KH/TĐTN-TTNTH Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020 BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 31/10/2019 Còn
9 Số 64-KH/HTN Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình năm 2019 Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh 30/09/2019 Còn
10 132/KH-TĐ-SGDĐT KẾ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi “Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 30/08/2019 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »