Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3220

  • Tổng 2.791.942

Thông tin cơ quan Tỉnh Đoàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TỈNH ĐOÀN

Tinh doan

Trụ sở: Tỉnh đoàn Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01B - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3822550

- Fax: (0232) 3825407

- Email: vanphongtd999@gmail.com

- Website: tinhdoan.quangbinh.gov.vn


               I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 Bí thư: Đặng Đại Bàng

- Điện thoại/Fax: (0232) 3825407

- Email: dangdaibangqb@gmail.com

 Phó Bí thư Thường trực: Lê Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 

- Email: lengochaqb@gmail.com

 Phó Bí thư: Trần Khánh Cường

           - Điện thoại: 

- Email: cuongdohoa.vn@gmail.com

 Phó Bí thư: Đinh Trung Hiếu

- Điện thoại: 

- Email: hieu.dinh174@gmail.com

II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:
          - Điện thoại: (0232) 3822550

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra:
          - Điện thoại: (0232) 6250517

3. Ban Tuyên giáo:
          - Điện thoại: (0232) 6250518

4. Ban Phong trào thanh niên:
          - Điện thoại: (0232) 6250519

5. Ban Thanh Thiếu nhi Trường học:
          - Điện thoại: (0232) 3827248

6. Văn phòng Hội Liên hiệp thanh niên:
          - Điện thoại: (0232) 3829529

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Nhà Thiếu nhi Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 01 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822431

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 42-Trần Quang Khải-TP.Đồng Hới-QB

- Điện thoại/Fax: (052) 3827712/ (052) 3829515

3. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ:

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3810510/ (0232) 3810511

4. Tổng Đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 46 - Hai Bà Trưng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3600000/ (0232) 3851257