Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3297

  • Tổng 2.792.019

Mục đích công tác phát triển đoàn viên mới và số liệu tổ chức đoàn, đoàn viên, cán bộ Đoàn: (tính đến cuối năm 2010)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, xã hội theo lứa tuổi, do đó kết nạp đoàn viên mới là một quy luật tất yếu trong công tác xây dựng Đoàn

quy luật này diễn ra một cách thường xuyên liên tục nhằm tập hợp thanh niên vào tổ chức để bồi dưỡng, giáo dục, tăng cường về số lượng, chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức Đoàn.Tăng cường kết nạp đoàn viên mới để đáp ứng nguyện vọng tiến bộ và trưởng thành của thanh niên.

a. Đoàn viên:        

Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 123.873 đoàn viên thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, có 52.747 đoàn viên sinh hoạt trong 2568 chi đoàn. Trong năm 2010 đã kết nạp được 6.953 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng 3.615 ĐVUT, có 1.387 đồng chí được kết nạp Đảng.         

b. Cán bộ Đoàn:            

+ Cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh Đoàn:            

- Số lượng: 24 (12 nam, 12 nữ)           

- Trình độ chuyên môn: 21 ĐH, 02 TC, 01 SC           

- Trình độ LLCT: 01 CN, 04 CC, 09 TC và tương đương, 10 SC.            

+ Cán bộ Đoàn chuyên trách các huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:            

- Số lượng: 36.            

- Trình độ chuyên môn: 36 ĐH.            

- Trình độ LLCT: 11 CC, 15 TC và tương đương, 10 SC.            

c. Tổ chức Đoàn:            

+ Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở: 279.            

+ Chi đoàn: 2568.            

+ Đoàn xã, phường: 159.            

+ Đoàn trường học: 48.

(Theo Ban Tổ chức - Kiểm tra)