Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

485 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2018

  • Tổng 3.375.452

Đoàn Trường Đại học Quảng Bình: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực tế đang đặt ra với công tác đoàn tại Đoàn trường Đại học Quảng Bình, đó là chất lượng hoạt động ở một số chi đoàn còn thấp, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên. Thời gian qua, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên được nâng cao,các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các chi đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đặc biệt phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, phòng chống tệ nạn xã hội như: mại dâm, cờ bạc…, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn…từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh năm 2023

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của các chi đoàn thời gian qua đã, đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán; nội dung, sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của đoàn viên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn trường đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Xây dựng chi đoàn mạnh và tại Hội nghị hướng dẫn tổ chức vào ngày 10/11/2023 nhấn mạnh thời gian tới các chi đoàn cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn  viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn.

Thứ hai: Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn theo hướng gắn với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ ba:  cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên.

Phan Thành- ĐHQB./.

Các tin khác