Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 750

  • Tổng 3.013.400

Hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác qua Đoàn Thanh niên xã Hóa Hợp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong những năm qua, nguồn vốn ủy thác qua Đoàn Thanh niên đã hỗ trợ rất thiết thực cho các đối tượng đoàn viên vay vốn. Đặc biệt là ở xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa nguồn vốn đã giúp cho nhiều đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.  

Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa là một trong 6 tổ chức Đoàn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại huyện Minh Hóa. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ĐTN xã đã chủ động và triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách về vay vốn đến các đoàn viên như: mức vốn cho vay, lãi suất vay ưu đãi, thời gian vay phù hợp, điều kiện thủ tục hồ sơ vay vốn thuận tiện…và được ĐTN xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. ĐTN xã đã kịp thời triển khai công tác thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) để kết nạp các tổ viên, trình chính quyền địa phương chuẩn y phê duyệt cho phép hoạt động, đến nay tổ chức Đoàn xã quản lý 3 Tổ TK&VV.

Ngày càng có nhiều mô hình vay vốn phát huy tốt hiệu quả ở huyện miền núi Minh Hóa


Trong thời gian qua, Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm đến công tác tín dụng vay vốn trên địa bàn xã nói chung và ủy thác qua ĐTN xã nói riêng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn hoạt động tốt công tác ủy thác. Đến nay ĐTN xã được địa phương giao quản lý 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số tổ viên tham gia là 120 người. Trong quá trình quản lý nguồn vốn, ĐTN xã đã thường xuyên và kịp thời cử cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các tổ viên tại cơ sở, từ đó để nắm bắt và uốn nắn kịp thời tình trạng tổ viên chưa kịp thời đầu tư sử dụng vốn khi nhận tiền vay về và nhắc nhở hộ vay, qua kết quả cho thấy đa số các hộ vay vốn đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, việc chấp hành trả lãi hàng tháng tương đối tốt, không có nợ vay quá hạn. Đến nay tổng dư nợ ủy thác cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho ĐTN xã đạt 6,1 tỷ đồng với 120 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 50,8 triệu đồng/hộ, nguồn vốn nhận ủy thác cho vay chủ yếu là các chương trình: hộ cận nghèo 48 hộ với số tiền 2.244 triệu đồng và cho vay hộ mới thoát nghèo 34 hộ với số tiền 1.855 triệu đồng.
Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng ủy thác thông qua tổ chức Đoàn, ĐTN xã xác định sẽ tiếp tục và tăng cường tham mưu, báo cáo Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã và Ban giảm nghèo xã đẩy mạnh quan tâm thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong đó chú trọng về hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi tại xã, phổ biến thường xuyên nội dung Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tận các chi bộ thôn, bản nhằm có các biện pháp đôn đốc trực tiếp đến các hộ vay chậm nộp lãi từ đó không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức Đoàn.

Tất Thành
NHCSXH huyện Minh Hóa
 

Các tin khác