Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

461 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 756

  • Tổng 2.451.045

GIỚI THIỆU CHUNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tỉnh Đoàn Quảng Bình
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình gồm có 6 ban, bộ phận: Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Tuyên giáo; Ban Thanh, thiếu nhi trường học; Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân & Đô thị; Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Văn phòng; có 14 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 04 đơn vị trực thuộc.
Tổng số cán bộ của Tỉnh Đoàn Quảng Bình
Tổng số cán bộ Cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn đến thời điểm hiện tại là 34 đồng chí.
- Nam: 14 đồng chí- Nữ: 20 đồng chí.
- Biên chế: 31 đồng chí (24 công chức, 04 viên chức, 03 đồng chí hợp đồng theo Nghị định 68 NĐ/CP của Chính phủ).
- Hợp đồng ngắn hạn: 03 đồng chí.
Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ
- Trung cấp: 0 đồng chí.
- Cao đẳng: 0 đồng chí.
- Đại học: 27 đồng chí.
- Thạc sỹ: 07 đồng chí.
Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ
- Chưa qua đào tạo: 0 đồng chí. - Sơ cấp: 28 đồng chí.
- Trung cấp: 0 đồng chí. - Cao cấp, cử nhân: 06 đồng chí
Tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ: 31,1 tuổi.
THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐOÀN
Tình hình thanh niên:
Hiện nay, thanh niên Quảng Bình có 195.112 người, số thanh niên được tập hợp vào sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn, Hội là 135.602 người. Trước bối cảnh Đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo là xu thế lớn đang mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên. Thanh niên ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ. Trong cuộc sống, học tập, lao động của thanh niên Quảng Bình hiện nay, đại bộ phận thanh niên có ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng.
Tuy nhiên một bộ phận thanh niên còn dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xã rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sống thực dụng, lười học tập, lao động, tình trạng thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển đặt ra yêu cầu, thách thức quan trọng hàng đầu trong giải quyết nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. Tình hình vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.
Thông tin về hệ thống tổ chức Đoàn, Hội và số liệu đoàn viên thanh niên được tập hợp.
- Tỉnh Đoàn Quảng Bình có 14 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:
+ Số đơn vị Đoàn cấp huyện: 08 đơn vị.
+ Số đơn vị tương đương cấp huyện: 06 đơn vị.
+ Số đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn: 159 đơn vị.
+ Số đơn vị tương đương Đoàn xã, phường, thị trấn: 306 đơn vị.
+ Tổng số chi đoàn: 3.267 chi đoàn.
- Số lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh:
+ Tổng số thanh niên trong độ tuổi: 195.112 thanh niên, trong đó có 135.602 thanh niên được tập hợp sinh hoạt trong tổ chức, đạt tỷ lệ 69,5%, số đoàn viên tập hợp được trong tổ chức: 51.570 đoàn viên.

 

Các tin khác