Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 261

  • Tổng 2.808.719

Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC của Trung ương Đoàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2022. 

 Trong thời gian qua, công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh hết sức quan tâm. Thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn, hướng dẫn, quy định về phân cấp quản lý của cấp ủy các cấp, từng khâu của công tác cán bộ Đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã được kiện toàn, bổ sung và từng bước nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh niên. Công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đảm bảo đúng quy trình; công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành bài bản, nghiêm túc, chất lượng công tác quy hoạch được nâng lên đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”. Hiện nay, toàn tỉnh có 38 UVBCH, 11 UVBTV, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 26 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh,100% cán bộ có trình độ Đại học trở lên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn đánh giá thực trạng ưu điểm và những hạn chế và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn.
Thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022. Trong 02 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở. Trong đó, tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức tổ chức sáng tạo, hiệu quả. Tranh thủ mọi nguồn lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục triển khai các nội dung trong Kết luận của Ban Bí Thư Trung ương Đoàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư trong thời gian tới.
 

Các tin khác