Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

485 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1916

  • Tổng 3.375.350

MÔ HÌNH THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Anh Nguyn Văn Quyết là bí thư chi đoàn thôn Trúc Ly xã Võ Ninh, huyn Qung Ninh luôn năng n nhit tình trong công tác Đoàn mà còn là thanh niên tiêu biu trong phong trào khi nghip địa phương.

Dám nghĩ, dám làm, phát huy tính xung kích ca tui tr anh Nguyn Văn Quyết đã khi nghip vi mô hình cơ s sn xut cơ khí tng hp Inox Hùng Cường chuyên cung cp các mt hàng inox: ng, hp, tôn inox, gia công các mt hàng như cu thang, ca cng .... Nhng năm đầu tiên khi nghip anh gp rt nhiu khó khăn, nhưng vi quyết tâm không t b vi nim đam mê v kĩ thut, anh đã không ngng hc hi kinh nghim đồng thi áp dng nhng kiến thc đã hc vào con đường khi nghip.

Đến nay, rt nhiu người biết đến cơ s ca anh m rng th trường trên địa ăn bàn huyn Qung Ninh, t đó giúp nâng cao thu nhp cho bn thân và gia đình. Hơn na đã gii quyết vic làm cho 5 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Va tích cc lp nghip, anh Quyết còn luôn nhit tình tham gia công tác xã hi, đảm nhim vai trò Bí thư Chi đoàn kiêm thôn đội trưởng thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh. Anh thường xuyên tuyên truyn, vn động ĐVTN mnh dn vay các ngun vn ưu đãi t Ngân hàng Chính sách xã hi để phát trin kinh tế cũng như xây dng và nhân rng nhiu mô hình ĐVTN khi nghip hiu qu trên quê hương Võ Ninh.

 

 

 

Các tin khác