Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 3188

  • Tổng 2.791.910

Tỉnh Đoàn Quảng Bình: Thực hiện giải pháp mới “Xây dựng chi đoàn doanh nghiệp mẫu –truyền lửa công tác Đoàn, Hội” trong phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện giải pháp mới “Xây dựng chi đoàn doanh nghiệp mẫu – truyền lửa công tác Đoàn, Hội” nhằm phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Khắc phục những hạn chế phổ biến như doanh nghiệp tuy vẫn duy trì tổ chức Đoàn, Hội nhưng không có hoạt động, phong trào hoặc hoạt động, phong trào không hiệu quả, mờ nhạt, mang tính hình thức và không có định hướng hoạt động rõ ràng; đoàn viên có thái độ gượng ép, không nhiệt huyết với các hoạt động của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ đoàn còn dè dặt, thiếu quyết liệt trong công tác vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức Đoàn, Hội, đặc biệt là nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được chủ trương, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì việc áp dụng thực hiện các giải pháp, cụ thể: tuyên truyền, giáo dục, vận động, quán triệt Chỉ thị 15; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tạo điều kiện các doanh nghiệp chia sẻ các mô hình hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội; tôn vinh, khen thưởng thi đua cho các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đoàn, Hội hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, gặp gỡ, đối thoại với cấp ủy chính quyền là rất cấp thiết, thực tế.


Xây dựng chi đoàn doanh nghiệp mẫu với các tiêu chí: có sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, các cấp bộ Đoàn, chủ doanh nghiệp. Về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng hoạt động được xác định rõ ràng, luôn được tạo điều kiện tổ chức các hoạt động, phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ lĩnh của chi đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với ngành nghề. Các đoàn viên là công nhân lao động được quan tâm, có điều kiện tham gia các chương trình đồng hành với thanh niên công nhân do Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn tổ chức, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động đoàn ý nghĩa, nhân văn và thiết thực.

Tổ chức giao lưu giữa các chi Đoàn, chi Hội doanh nghiệp ngoài nhà nước hoặc giữa các doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn, hội với chi đoàn doanh nghiệp mẫu là một trong các giải pháp mới đảm bảo điều kiện để có thể thực hiện có hiệu quả, có liên kết các giải pháp vừa nêu trên. Thông qua giao lưu, tổ chức Đoàn, Hội của doanh nghiệp còn hoạt động yếu kém sẽ học hỏi được các mô hình, cách thức hoạt động hay từ chi đoàn mẫu; truyền lửa nhiệt huyệt trong việc tổ chức các hoạt động đoàn, hội; các chủ doanh nghiệp sẽ nhìn nhận được ý nghĩa của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp qua không khí vui tươi của các buổi giao lưu, kiến thức, mối quan hệ có được giữa những lần chia sẻ cùng nhau của chủ doanh nghiệp, thanh niên công nhân từ đó thay đổi nhận thức về lợi ích, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Thông qua việc thực hiện giải pháp mới “Xây dựng chi đoàn doanh nghiệp mẫu – truyền lửa công tác Đoàn, Hội” công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh đã có chuyển biến tích cực về chất lượng và số lượng. Trong năm 2022, qua tổ chức giao lưu tại các ngày lễ lớn, Ngày Đoàn viên đã vận động thành lập mới được 4 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhiều chủ doanh nghiệp thay đổi nhận thức trong vấn đề thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong tại doanh nghiệp của mình; các tổ chức Đoàn, Hội đã thành lập có được nhiều kinh nghiệm, cách thức hay trong tổ chức hoạt động, phong trào Đoàn ./.

Ban Tổ chức kiểm tra./.

Các tin khác