Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

483 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 3158

  • Tổng 2.791.880

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hơn 20 năm thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em đã có rất nhiều nỗ lực của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước trong việc tăng cường sự tham gia thực sự và có ý nghĩa của trẻ em thông qua các hoạt động từ nhỏ đến lớn như các hoạt động vui chơi, tập huấn, trưng cầu ý kiến hoặc ở mức độ cao hơn là diễn đàn trẻ em từ cấp cơ sở đến cấp Quốc gia.
Hơn 20 năm thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em đã có rất nhiều nỗ lực của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước trong việc tăng cường sự tham gia thực sự và có ý nghĩa của trẻ em thông qua các hoạt động từ nhỏ đến lớn như các hoạt động vui chơi, tập huấn, trưng cầu ý kiến hoặc ở mức độ cao hơn là diễn đàn trẻ em từ cấp cơ sở đến cấp Quốc gia.

Thế nhưng, các hoạt động có sự tham gia của trẻ em được tổ chức thông qua các kinh nghiệm hay kiến thức của các chuyên gia, cán bộ của các tổ chức thông qua việc hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Những kiến thức này còn riêng lẻ và chưa được hệ thống khiến cho việc thực hiện liên tục, thống nhất và có hệ thống của các hoạt động có sự tham gia của trẻ em còn khó khăn. Điều này ảnh hưởng
đến sự tham gia thực sự và có ý nghĩa của trẻ em.

Tổ chức Plan tại Việt Nam mong muốn đóng góp 1 phần công sức và việc tăng cường sự tham gia thực sự và có ý nghĩa của trẻ em nói riêng và việc thực hiện CUQT về QTE nói chung tại Việt Nam thông qua việc biên soạn và xuất bản quyển "TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM" để hỗ trợ tốt hơn quá trình hỗ trợ sự tham gia của trẻ em cũng như với mong muốn cung cấp những thông tin, công cụ cấn thiết cho các dẫn trình viên, cán bộ phụ trách và cán bộ phát triển cộng đồng làm việc với trẻ em một cách hệ thống và thống nhất giữa các tổ chức, cùng sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp thành viên nhóm công tác Quyền trẻ em.

Cuốn tài liệu được tổng hợp và xây dựng dựa trên những tài liệu và kinh nghiệm thực tế của các đồng nghiệp từ các tổ chức làm việc trong lĩnh vực quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cũng như tăng cường sư tham gia của trẻ em. Gồm 4 phần chính: Kiến thức cơ bản; Hướng dẫn thực hành; Các công cụ; Một số trò chơi, tài liệu sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức và công cụ hỗ trợ cần thiết giúp cho quá trình hỗ trợ, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động cụ thể nhằm làm cho sự tham gia của trẻ em trở nên thực tế, hiệu quả và có ý nghĩa hơn.

Tải tài liệu Tại đây

 

Các tin khác