Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Luật số: /2013/QH13 Dự thảo
Ngày ký 01/03/2013
Người ký Ban Thường vụ Quốc hội
Trích yếu nội dung Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Pháp quy
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về


Các văn bản khác
Trở về trang trước