Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 558-QĐ/TĐTN-TCKT 12/03/2020 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2020
2 Số: 364-CV/TĐTN-TCKT 21/08/2018 V/v đẩy mạnh đăng ký và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng khóa XII
3 31 KH/TĐTN-TCKT 27/04/2018 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn năm 2018
4 Số: 555-BC/TĐTN 10/10/2017 Báo cáo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
5 Số: 2078 CV/TĐTN-TG 10/10/2017 Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017) và 18 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2017)
6 Số 1959-CV/TĐTN-TG 03/07/2017 Công văn V/v tham gia “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”
7 Số: 1904 CV/TĐTN-BTG 23/05/2017 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
8 Số: 247 KH/TĐTN - BTG 22/05/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/06/1957 - 16/06/2017)
9 Số: 23-CTr/TĐTN-VP 26/01/2016 Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (Chính thức)
10 Số: 23-CTr/TĐTN-VP 26/01/2015 Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (Chính thức)
1 2 »