Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 0008 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 21/6/2015) và 65 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015) Trung ương Đoàn 25/05/2015 Còn
2 336 -KH/TWĐTN-VP Kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Trung ương Đoàn 05/05/2015 Còn
3 10-KL/TWĐTN-BTC Kết luận Hội nghị lần thứ 5 BCH Truong Đoàn Khóa X về một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 - 2017 Trung ương Đoàn 29/07/2014 Còn
4 Số 0005 Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Báo cáo Tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu năm đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới) BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 18/07/2014 Còn
5 Số 0006 Định hướng Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 (Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017) BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 18/07/2014 Còn
6 Số 0007 Công văn V/v định hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2015 (Tài liệu tại Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017) BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 18/07/2014 Còn
7 Số: 98 KH/TĐTN-TCKT Kế hoạch Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 13/06/2014 Còn
8 112 Phục lục 1 sơ kết quy chế cán bộ Đoàn 2 Không 13/06/2014 Còn
9 123 Phục lục 2 Sơ kết quy chế cán bộ Đoàn 2 Không 13/06/2014 Còn
10 Số: 94 KH/TĐTN-ĐKTHTN Kế hoạch chi tiết Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014 BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 23/05/2014 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »