Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 01 05/03/2018 Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022
2 Số 243-KH/TĐTN-ĐKTHTN 10/05/2017 Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
3 Số: 241 KH/TĐTN-TG 04/05/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
4 Số: 414 CT/HĐĐ 05/09/2016 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017
5 Số: 26 CTr/TĐTN-TTNTH 05/09/2016 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017
6 Số: 25-CTr/ĐTN-BTG 04/08/2016 Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
7 Số: 124 KH/TĐTN-TTNTH 29/07/2016 Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020
8 Số: 212 KH/TĐTN-TCKT 19/07/2016 Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
9 Số: 195 -KH/TĐTN - TG 16/05/2016 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” và Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 (Mẫu thành tích cá nhân)
10 Số: 191 - KH/LN 25/04/2016 Kế hoạch, Thông tin, Phiếu đăng ký tham gia học kỳ trong quân đội năm 2016
1 2 »