Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 80 KH/TĐTN - TG 30/11/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019)
2 37 -KH/TĐTN-BTG 23/05/2018 KẾ HOẠCH: Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018
3 31 KH/TĐTN-TCKT 27/04/2018 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn năm 2018
4 Số: 961-KH/LN 11/07/2017 Kế hoạc Tổ chức Tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
5 Số: 244-KH/TĐTN-TG 17/05/2017 Kế hoạch phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
6 Số: 231-KH/TĐTN-TG 27/02/2017 Kế hoạch Xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên
7 Số: 220 KH/TĐTN-TTNTH 10/11/2016 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start - up Student Ideas” lần thứ I - năm 2016
8 Số: 217-KH/TĐTN-TCKT 29/09/2016 Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
9 Số: 216-KH/TĐTN-BTG 20/09/2016 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
10 Số: 124 KH/TĐTN-TTNTH 29/07/2016 Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020
1 2 3 4 »