Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 684 KHPH/CAT-TĐTN
Ngày ký 27/04/2015
Người ký Trần Quốc Tuấn, Từ Hồng Sơn
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Lĩnh vực Văn bản Đoàn
Cơ quan ban hành Không
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file tại đây