Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1748/KH-UBND
Ngày ký 05/09/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024)
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1

Các văn bản khác
Trở về trang trước