Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 128-KH/TĐTN-TCKT 27/01/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017
2 49 - HD/TĐTN-TCKT 21/12/2014 Hướng dẫn Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”
3 283 KH/HĐĐ 28/10/2014 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc Lần thứ I, năm học 2014 - 2015
4 112 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 23/09/2014 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) và tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014
5 Số: 111-KH/TĐTN - TG 15/09/2014 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
6 Số: 61-KH/TĐ 06/11/2013 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình” (1604 - 2014)
7 Số 60-KH/TĐ 30/10/2013 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”
8 Số: 52/KH-TĐ 04/10/2013 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
9 Số: 45a KH/TĐ 15/08/2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn
10 Số: 41-KH/TĐ 19/07/2013 Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ dâng hương và chương trình Thắp nến tri ân cấp tỉnh tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc tối 26/7/2013
« 1 2 3 4 5 6 »