Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 51-HD/TĐTN-TG 07/01/2015 Học tập chuyên đề năm 2015 Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
2 50-HD/TĐTN-TG 24/12/2014 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
3 49 - HD/TĐTN-TCKT 21/12/2014 Hướng dẫn Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”
4 -HD/TĐTN-TG 15/12/2014 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
5 -BC/TĐTN-VP 12/12/2014 Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 (Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn)
6 119 KH/TĐTN-TG 05/12/2014 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong các cấp bộ Đoàn, giai đoạn 2011 - 2015
7 47 -HD/TĐTN-TG 05/12/2014 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
8 288 KH/HĐĐ 26/11/2014 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015
9 856 CV/TĐTN-TG 26/11/2014 Công văn V/v tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
10 284 CV/HĐĐ 28/10/2014 Công văn “V/v đăng ký mua thẻ nạp tiền ECOIN cuộc thi “Chinh phục vũ môn” năm 2014”
« 1 2 3 4 5 6 »