Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 283 KH/HĐĐ 28/10/2014 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc Lần thứ I, năm học 2014 - 2015
2 44 -HD/TĐTN-TG 15/10/2014 Hướng dẫn Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014
3 112 -KH/TĐTN-ĐKTHTN 23/09/2014 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) và tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014
4 Số: 111-KH/TĐTN - TG 15/09/2014 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
5 Số: 43-HD/TĐTN-TG 15/09/2014 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
6 Số 0003 05/09/2014 ĐÁP ÁN CÂU HỎI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM ĐỢT 1
7 Số 0002 26/08/2014 DANH SÁCH SINH VIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH NHẬN HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” 2014
8 Số: 760 CV/TĐTN-TTNTH 26/08/2014 Công văn V/v tham gia Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên năm 2014
9 Số:42 -HD/TĐTN-TG 26/08/2014 Hướng dẫn Về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo
10 Số: 109 KH/ĐTN-TG 26/08/2014 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
« 1 2 3 4 5 6 »